top of page

Ensuring Your IT Systems Run Smoothly

ช่างเทคนิคทำความสะอาดเซิร์ฟเวอร์ในห้องเซิร์ฟเวอร์
ช่างเทคนิคกำลังติดตั้งและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ภายในเซิร์ฟเวอร์

บริหารแบบมืออาชีพเพื่อให้
ระบบของคุณทำงานอย่าง
ต่อเนื่องและปลอดภัย

Greenwill Solution ให้บริการดูแล ระบบไอที และระบบคอมพิวเตอร์  เซิรฟ์เวอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบปฏิบัติการ บริการ ระดับองค์กร โดยผู้ชำนาญการตามลักษณะงานหลายระดับ ลดต้นทุนการจ้างพนักงาน เชี่ยวชาญ พิเศษ ประจำ สำหรับ สำนักงาน โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคเอกชน วางใจได้ว่าคุณมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT มาดูแลให้ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว

การสแกนสุขภาพของฮาร์ดไดรฟ์ด้วย HD Tune บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
การสแกนสุขภาพของฮาร์ดไดรฟ์ด้วย HD Tune บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
ทีมงานกำลังตรวจสอบและซ่อมบำรุงเซิร์ฟเวอร์ในห้องเซิร์ฟเวอร์
ช่างเทคนิคกำลังติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ในเซิร์ฟเวอร์

IT Maintenance for HW

บริการซ่อมบำรุง ราคาพิเศษ คุ้มค่า บริการดูแลแก้ไข ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์ก คิดตามจำนวนเครื่องที่ดูแล ปรับได้ตามความต้องการ เชิญใช้บริการที่ช่วยยกระดับ การซ่อมบำรุง ระบบไอทีให้ไม่พบปัญหา หมดเรื่องกวนใจ ธุรกิจไม่หยุดชะงัก สามารถเรียก ซ่อมอุปกรณ์ ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง   

IT Maintenance Services

บริการด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ด้าน IT Maintenance Service

สามารถตอบสนองความต้องการของคุณ และส่งเสริมการปรับกลยุทธที่เหมาะสม ให้กับทุกธุรกิจ

ITIL Helpdesk

ระบบบริหาร งานบริการด้านไอที ตามมาตรฐาน ITIL เพิ่มประสิทธ์ภาพ.

Remote Support

บริการของเรา ใช้เครื่องมือสำหรับให้บริการการระยะไกล เพื่อให้บริการอย่างรวดเร็ว

Onsite Support

หลังจากที่ลองแก้ปัญหาจากระยะไกลแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จ หรือเกิดปัญหาด้านฮารด์แวร์

ทีมงานของเราจะเข้าไปให้บริการที่หน้างาน

Preventive Maintenance

บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 1 ครั้ง เมื่อลูกค้าซื้อบริการบำรุง รักษาฮาร์ดแวร์เป็นเวลา 1 ปี

Microsoft Windows Server

บริการอัพเดทและอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด พร้อมแบ็คอัพบริการปิดจุดอ่อนและช่องโหว่ ตาม CIS Benchmark เพิ่มความปลอดภัย

VMware

บริการอัพเดทและอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด พร้อมแบ็คอัพ บริการปิดจุดอ่อนและช่องโหว่ ตาม CIS Benchmark เพิ่มความปลอดภัย

Redhat Linux Enterprise

บริการอัพเดทและอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด พร้อมแบ็คอัพบริการปิดจุดอ่อนและช่องโหว่ ตาม CIS Benchmark เพิ่มความปลอดภัย

HW Upgrade and Repair

บริการ อัพเกรด ฮารด์แวร์ และซ่อมเป็นครั้ง ๆ กรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการทำสัญญาบำรุงรักษารายปี

Service Coverage

24/7x4h กรุงเทพฯ และปริมณฑล อยุธยา ชลบุรี ระยอง 24x7xNBD พื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ

ใช้บริการดูแลเซิร์ฟเวอร์ของ Greenwill Solution
 

เพิ่มความมั่นใจว่า ระบบที่จะทำงานได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง
 บริการของเราเหมาะกับ องค์กรที่มีเซิรฟ์เวอร์และต้องการ การซ่อมบำรุง เพื่อให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ทำไมต้องเลือก Greenwill Solution

Minimum Downtime

ลดเวลาที่ระบบจะใช้งานไม่ได้ให้น้อยที่สุด เพื่อการทำธุรกิจที่ต่อเนื่อง

Flexible support

บริการที่ยืดหยุ่นตาม

ความต้องการของธุรกิจคุณ

Value

บริการของเรา คุ้มค่า คุ้มราคา

ISO Certified

เราประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล

เพื่อบริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

Expert support

ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด

Customer Satisfaction

ได้รับความพึงพอใจ และประทับใจ จากลูกค้า อย่างต่อเนื่อง

Maintenance Service Plan

Service Feature
Standard GWHWMA8x5 GWPMMA1-4, 5
Premium GWHWMA24x7 GWPMMA1-4, 5+
Premium Plus GWHWMA24x7 + GWSWMA24x7 GWPMMA1-4, 5+
พื้นที่ให้บริการ
Next Business Day - ทั่วประเทศ
4h กรุงเทพฯ และปริมณฑล, อยุธยา, ชลบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร NBD- ทั่วประเทศ
4h กรุงเทพฯ และปริมณฑล, อยุธยา, ชลบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร NBD- ทั่วประเทศ
บริการเสริม
บริการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน จำนวน 1 ครั้ง เมื่อเริ่มสัญญา
บริการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน จำนวน 1 ครั้ง เมื่อเริ่มสัญญา
บริการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน จำนวน 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน
ระดับการให้บริการ
เข้าซ่อมอุปกรณ์ (Onsite support) ภายในวันทำการถัดไป (Next Business Day)
เข้าซ่อมอุปกรณ์ (Onsite support) ภายใน 4 ชั่วโมง หลังจากได้รับอนุมัติให้เข้าแก้ไขปัญหา
เข้าซ่อมอุปกรณ์ (Onsite support) ภายใน 4 ชั่วโมง หลังจากได้รับอนุมัติให้เข้าแก้ไขปัญหา
วิธีการแก้ไขปัญหา
ซ่อม โดยการเปลี่ยนอะไหล่ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ซ่อม โดยการเปลี่ยนอะไหล่ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ซ่อม โดยการเปลี่ยนอะไหล่ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ดำเนินการตรวจช่องโหว่ของระบบ ด้านความปลอดภัย ปีละ 1 ครั้ง พร้อมดำเนินการปิดช่องโหว่ แก้ไขปัญหาทางเทคนิคด้านซอฟท์แวร์ จากระยะไกล
บริการ
แก้ไขปัญหา ทางเทคนิค ของอุปกรณ์
แก้ไขปัญหา ทางเทคนิค ของอุปกรณ์ ซ่อม โดยการเปลี่ยนอะไหล่ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
แก้ไขปัญหา ทางเทคนิค ของอุปกรณ์ และซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows ซ่อม โดยการเปลี่ยนอะไหล่ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
อุปกรณ์ ที่ครอบคลุม
เซิรฟ์เวอร์, Storage, Router, Switches, Firwall. ทุกยี่ห้อ
เซิรฟ์เวอร์, Storage, Router, Switches, Firwall. ทุกยี่ห้อ
เซิรฟ์เวอร์, Storage, Router, Switches, Firwall. ทุกยี่ห้อ
ช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่จะให้บริการ
8x5 (ในเวลาทำการ)
24x7 (ตลอดเวลา)
24x7 (ตลอดเวลา)

Blog

Our Projects

Nokia HW Maintenance and Web Hosting service

HW Maintenance Service for 162 units SLA24x7x4h and 8x5xNBD

HW Maintenance Service for 162 units SLA24x7x4h and 8x5xNBD

ไข่มุกสีขาวที่มีพื้นผิวไม่เรียบบนพื้นหลังสีขาว

Nokia-TOT SMSC (2017-2020)

Complete MA for SMSC

Complete MA for SMSC

ไข่มุกสีขาวที่มีพื้นผิวไม่เรียบบนพื้นหลังสีขาว

Nokia-DTAC Netact 2020 HW Maintenance 24x7x4

Nokia DTAC Netact HW MA 24x7 for SNK and PSI Bangkok

Nokia DTAC Netact HW MA 24x7 for SNK and PSI Bangkok

ไข่มุกสีขาวที่มีพื้นผิวไม่เรียบบนพื้นหลังสีขาว
ผู้หญิงสวมชุดทำงานนั่งที่โต๊ะพร้อมหูฟังและแล็ปท็อป

IT Maintenance
Service Form

 

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้ ไม่ว่าคุณจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คำปรึกษาเแบบเฉพาะเจาะจง หรือการแก้ไขปัญหาทันที เราพร้อมให้บริการคุณเพียงแค่คลิกเดียว Greenwill พร้อมช่วยคุณบรรลุเป้าหมายทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

Proactive IT Maintenance Services

บริการบำรุงรักษาไอที เพื่อให้ ระบบสารสนเทศ ของคุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

bottom of page